My dotfiles

Uppdaterad 2 dagar sedan

LiQuid Screen Dim - Dim your screen smoothly

Uppdaterad 2 veckor sedan

FZF frontend for pass

Uppdaterad 2 veckor sedan

Opinnäytetyöni metropolialle

Uppdaterad 2 veckor sedan